ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก